Regulamin

1. Organizatorem wszystkich testów w zakładce "PRZETESTUJ" jest wydawca magazynu Supermama, BigCityLife Sp. z o.o.

2. Uczestnikami testowania mogą być tylko osoby pełnoletnie.

3. Zgłoszenie udziału do testu następuje poprzez 

a. podanie adresu email na stronie danego testu

b. polubienie strony na Facebooku produktu testowanego

c.  przesłanie krótkiej informacji z uzasadnieniem dlaczego organizator powinien wybrać uczestnika zgłaszającego się do testów.

3. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do wybranego testu, dodatkowe zgłoszenia tego samego użytkownika nie będą brane pod uwagę.

4. Jeden uczestnik może zgłosić udział do każdego testu udostępnionego na stronie "PRZETESTUJ"

5. Organizator konkursu po analizie zgłoszeń wybiera uczestników danego testowania

6. Dostarczenie i odbiór produktów odbywa się na koszt organizatora

7. Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu testowanego produktu we wskazanym przez organizatora terminie.  Produkt testowany może zostać pozostawiany u wybranego uczestnika testów tylko jeśli stanowi tak informacja o zasadach testowania. W przypadku braku zwrotu testowanego produktu powyżej 14 dni od ostatecznego wezwania do zwrotu organizator ma prawo zażądać od uczestnika zapłaty równowartości testowanego produktu. Wartość produktu według obowiązującego cennika detalicznego.

7. Uczestnik testów zobowiązuje się do przesłania we wskazanym terminie opinii lub fotorelacji z testów na adres listy@magazynsupermama.pl. 

8. Organizator testów wybierze spośród najciekawszych opinii laureata lub laureatów, (ilość nagród oraz rodzaj nagrody jest indywidualna do każdego testu) i poinformuje uczestnika testów mailowo o wygranej nagrodzie. Testowany produkt nie jest równoznaczny z nagrodą.

9. Laureat ma obowiązek w ciągu 5 dni od daty wysłania informacji o wygranej przez organizatora odpowiedzieć mailem zwrotnym podając jednocześnie adres na jaki organizator ma wysłać nagrodę. W przypadku braku informacji zwrotnej od laureata, nagroda przepada a organizator ma prawo wybrać kolejną opinię spośród nadesłanych.

10. Laureat nie może wymienić nagrody na inną, ani na ekwiwalent pieniężny oraz nie może przekazać nagrody na rzecz osoby trzeciej. 

11. Organizator ma obowiązek wybrać laureatów testu w ciągu 14 dni od zakończenia ostatniego testu danego produktu. 

12. Organizator ma prawo opublikować nadesłane recenzję na stronie "TESTOWANE I POLECANE PRZEZ MAMY" oraz na Facebooku sponsora nagrody, a każdy Uczestnik wyraża zgodę na publikację opinii i przesłanych zdjęć na w/w stronie oraz na profilu facebokowym SUPERMAMY i sponsora nagrody.

13. Uczestnik pozostawiający adres email w danym konkursie wyraża zgodę na otrzymanie newslettera od organizatora konkursu. Uczestnik ma prawo w każdej chwili wypisać się z newslettera organizatora.

14. Organizator może wprowadzać zmiany regulaminu i każdą zmianę ma obowiązek publikować je na stronie REGULAMIN.

15. Organizator zawiadamia wybrane do testowania osoby drogą mailową. Na podanie adresu do wysyłki organizator czeka przez 5 kolejnych dni. Po tym czasie wybierana jest kolejna osoba.