Poronie - jakie badania wykonać, jak skorzystać z przysługujących praw?

Do 60-70% wszystkich poronień dochodzi z powodu wad genetycznych występujących u zarodka. Przed rozpoczęciem starań o kolejne dziecko warto więc wykonać badania DNA, które potwierdzą lub wykluczą obecność takiej wady. Poznanie przyczyny poronienia może zadecydować o sukcesie kolejnej ciąży.

Badania po poronieniu – ujawnią genetyczne przyczyny straty ciąży

Badania genetyczne po poronieniu pozwalają ustalić, czy powodem zakończenia ciąży był wadliwy materiał genetyczny u dziecka. Wada genetyczna powstaje zwykle już podczas zapłodnienia – w wyniku połączenia się komórek rozrodczych z uszkodzonym DNA. W wielu przypadkach taka ciąża jest skazana na niepowodzenie i nie ma szansy na jej prawidłowy rozwój. W tej sytuacji rodzice mogą przestać obwiniać się o poronienie, ponieważ nastąpiło
ono niezależnie od nich.

Badania po poronieniu – zaczynając od testów genetycznych, przyspieszasz diagnostykę

Wady genetyczne odpowiadają za większość poronień. Sięgając po badania genetyczne w pierwszej kolejności możemy więc szybko poznać przyczynę poronienia i natychmiast zacząć działać.

Co więcej, badania genetyczne po poronieniu najlepiej zrobić już po pierwszej stracie ciąży,
choćby dlatego, że zwiększy to szansę na uniknięcie kolejnych poronień. Genetyczną przyczynę poronienia ustala się na podstawie analizy materiału poronnego, najlepiej zabezpieczonego w szpitalu przez lekarza. Takim materiałem może być pęcherzyk płodowy, pępowina, przypępowinowe fragmenty łożyska, kosmówka albo kosmki kosmówki.

Na podstawie wyniku takiego badania lekarz genetyk jest w stanie określić jaką para ma szansę na posiadanie zdrowego potomstwa. Zwykle szansa ta jest duża, ponieważ tego typu wady nie są dziedziczne i kolejne dziecko nie jest już nimi obciążone.

Badanie płci po poronieniu – może być niezbędne przy wczesnej stracie ciąży

Zwłaszcza w przypadku rodziców chcących ubiegać się o przywileje, które przysługują im po poronieniu. Aby je otrzymać konieczna jest znajomość płci dziecka, lekarz jest w stanie określić dopiero po skończonym 16 tygodniu. Wielu kobietom nie udaje się jednak donosić ciąży do tego momentu. Najlepszym wyjściem jest wtedy genetyczne badanie płci po poronieniu, które daje pewny wynik bez względu na to, ile tygodni ma dziecko.

Gdy już płeć jest ustalona, szpital wypisuje kartę martwego urodzenia, z którą rodzice mogą następnie udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i tam załatwić wszystkie formalności. Przedstawiciel Urzędu rejestruje dziecko i przygotowuje akt jego urodzenia – dokument uprawniający rodziców po poronieniu do kilku bardzo ważnych przywilejów.

Urlop macierzyński po poronieniu – prawo przysługujące wszystkim pracującym mamom

Taki urlop ma skrócony wymiar i wynosi 56 dni, począwszy od dnia poronienia. Pracodawca udziela go kobiecie na podstawie wspomnianego aktu urodzenia dziecka, który sporządza USC. Ten dokument uprawnia rodziców do skorzystania także z innych praw, w tym prawa do zasiłku pogrzebowego o wysokości 4 000 zł na organizację pochówku dziecka, który wypłacany jest po pogrzebie.

Artykuł powstał we
współpracy z portalem
www.badaniaprenatalne.pl