Kontakt

Nasz adres:

Magazyn "SuperMama w Wielkim Mieście"
ul. Gallusa 12/13, 
40-594 Katowice

Wydawcą magazynu "SuperMama w Wielkim Mieście" jest:

BigCityLife Sp. z o.o.
ul. Gallusa 12/13 , 40-594 Katowice
NIP: 6342816676 | REGON 243195099

Współpraca reklamowa:
Katarzyna Hołub
+48 664 163 546
redakcja@magazynsupermama.plPRAWA JEDNOSTKI:

Szanowny Kliencie

Dbamy o Twoją prywatność

Z dniem 25 maja 2018 r. dostosowaliśmy naszą działalność do nowego Rozporządzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W związku z tym zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, tak aby udzielić Ci bardziej szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób chronimy Twoją prywatność, a także o tym, w jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw do swoich danych. Poniżej znajdziesz informacje w zakresie przysługujących Tobie praw:

 

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHDANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Katarzyny Hołub, z którą możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez adres e mail: iod@bigcitylife.eu, telefon: +48 664 163 546 lub pisemnie na adres BigCityLife Sp z o.o. 40-954, Katowice, ul. Gallusa 12/13

 


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym chcielibyśmy Cię poinformować, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Spółka BigcityLife Sp. z o. o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z siedzibą w 40-594 Katowice, ul. Gallusa 12/13, adres korespondencyjny: 40-594 Katowice, ul. Józefa Gallusa 12/13, NIP 6342816676, REGON 243195099, jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Katarzyny Hołub, z którą możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez adres e-mail: iod@bigcitylife.eu, telefon: +48 664 163 546 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Poniżej znajdują się cele oraz podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• w celu zawarcia umów sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art..6 ust..1 lit..b RODO);
• w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży, (podstawa z art..6 ust..1 lit..b RODO);
• w celach analitycznych [np.: optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania;
• optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit. f RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
• w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1lit. f RODO);
• w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu;

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne
Elektroniczne dane identyfikacyjne
Elektroniczne dane lokalizacyjne
Wizerunek

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:
firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, agencjom marketingowym

innym niezależnym odbiorcom:
podmiotom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym,

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE.

VII. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umów sprzedaży przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umów sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”.
Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację.
Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: prawajednostki@bigcitylife.eu zadzwoń pod numer: +48 664 163 546
lub udaj się do naszego Biura Obsługi Klienta. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:
• warunkiem zawarcia umowy
• dobrowolne


Jeżeli nie podasz danych 
• możemy odmówić zawarcia umowy i realizowania świadczeń

X. Informacja o źródle danych

Twoje dane uzyskaliśmy poprzez dane przekazane przez Ciebie na naszych stronach internetowych.

Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu końcowym. Za ich pomocą zbierane są dane i informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Przetwarzamy je w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz w celach analitycznych i marketingowych aby dostosować treści do Twoich preferencji i
zainteresowań. Więcej informacji o tym czym są dane osobowe, w tym w jaki sposób są one przetwarzane oraz o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień plików cookie znajdziesz w naszej Polityce ochrony danych osobowych i na stronie: www.magazynsupermama.pl. W przeglądarce internetowej mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. 
Wyrażam zgodę.

Polityka ochrony danych osobowych

1.    Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (zwany w dalszej treści dokumentu: „Polityka”) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w działalności gospodarczej pod nazwą BIGCITYLIFE SP. Z O.O , z siedzibą w 40-855 Katowice, ul. Gallusa 12/13, adres korespondencyjny: 40-594 Katowice, ul. Józefa Gallusa 12/13, NIP: 6342816676, REGON: 243195099. Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
2.    Polityka zawiera:
a.    opis zasad ochrony danych obowiązujących w naszej działalności,
b.    odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach).
3.    Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest:
a.    Właściciel Mariusz Sasiak, prowadzący BIGCITYLIFE SP. Z O.O gospodarczą pod nazwą BIGCITYLIFE SP. Z O.O, z siedzibą w 40-855 Katowice, ul. Gallusa 12/13 , adres korespondencyjny: 40-594 Katowice, ul. Józefa Gallusa 12/13, NIP: 6342816676, REGON: 243195099.;
b.    Inspektor Ochrony Danych, jeżeli został powołany w ramach prowadzonej działalności,
c.    wszyscy członkowie personelu prowadzonej przeze mnie działalności.

Zobowiązany jestem też do zapewnienia zgodności postępowania moich kontrahentów z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych w ramach prowadzonej współpracy.

SKRÓTY I DEFINICJE:

o    Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
o    RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
o    Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
o    Dane szczególnych kategorii oznaczają dane wymienione w art. 9 ust.1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
o    Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.
o    Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16 roku życia.
o    Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
o    Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której w ramach działalności powierzam przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).
o    Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
o    Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
o    IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
o    RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZASADY OGÓLNE

Filary ochrony danych osobowych:

1)    Legalność – dbamy o ochronę prywatności i przetwarzamy dane zgodnie z prawem.
2)    Bezpieczeństwo – zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stale działania w tym zakresie.
3)    Prawa jednostki – umożliwiamy osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
4)    Rozliczalność – dokumentujemy to, w jaki sposób spełniamy obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

Zasady ochrony danych

Przetwarzamy dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
1)    w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
2)    rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
3)    w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
4)    w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
5)    nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
6)    z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
7)    nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
8)    zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

System ochrony danych

System ochrony danych osobowych składa się z następujących elementów:

1.    Inwentaryzacja danych. Dokonujemy identyfikacji zasobów danych osobowych w Spółce, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:
a.    przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych;
b.    przypadków przetwarzania danych osób, których nie identyfikujemy (dane niezidentyfikowane);
c.    przypadków przetwarzania danych dzieci;
d.    profilowania;
e.    współadministrowania danymi.
2.    Rejestr. Opracowujemy, prowadzimy i utrzymujemy Rejestr Czynności Danych Osobowych w Spółce (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Spółce.
3.    Podstawy prawne. Zapewniamy, identyfikujemy, weryfikujemy podstawy prawne przetwarzania danych i rejestrujemy je w Rejestrze, w tym:
a.    utrzymujemy system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,
b.    inwentaryzujemy i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
4.    Obsługa praw jednostki. Spełniamy obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarzamy, oraz zapewniamy obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:

a.    obowiązki informacyjne. BIGCITYLIFE SP. Z O.O przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków;

b.    możliwość wykonania żądań. BIGCITYLIFE SP. Z O.O weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających;

c.    obsługa żądań. BIGCITYLIFE SP. Z O.O zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane;

d.    zawiadamianie o naruszeniach. BIGCITYLIFE SP. Z O.O stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.

5.    Minimalizacja. BIGCITYLIFE SP. Z O.O posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:

a.    zasady zarządzania adekwatnością danych;

b.    zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;

c.    zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności.

6.    Bezpieczeństwo. BIGCITYLIFE SP. Z O.O zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:

a.    przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;

b.    przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;

c.    dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;

d.    posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;

e.    stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych – zarządza incydentami.

7.    Przetwarzający. BIGCITYLIFE SP. Z O.O posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz BIGCITYLIFE SP. Z O.O , wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.

8.    Eksport danych. BIGCITYLIFE SP. Z O.O posiada zasady weryfikacji, czy BIGCITYLIFE SP. Z O.O nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Liechtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.

9.    Privacy by design. BIGCITYLIFE SP. Z O.O zarządza zmianami wpływającymi na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w BIGCITYLIFE SP. Z O.O uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

INWENTARYZACJA

Dane szczególnych kategorii i dane karne

BIGCITYLIFE SP. Z O.O identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane szczególnych kategorii lub dane karne, oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania takich danych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii lub danych karnych BIGCITYLIFE SP. Z O.O postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

Dane niezidentyfikowane

BIGCITYLIFE SP. Z O.O identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane, i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

Profilowanie

BIGCITYLIFE SP. Z O.O identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych, i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji BIGCITYLIFE SP. Z O.O postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

Współadministrowanie

BIGCITYLIFE SP. Z O.O identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

1.    RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.

2.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.

3.    Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających BIGCITYLIFE SP. Z O.O rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.

4.    W Rejestrze dla każdej czynności przetwarzania danych, którą BIGCITYLIFE SP. Z O.O uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, BIGCITYLIFE SP. Z O.O odnotowuje co najmniej: (i) nazwę czynności, (ii) cel przetwarzania, (iii) opis kategorii osób, (iv) opis kategorii danych, (v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu BIGCITYLIFE SP. Z O.O , jeśli podstawą jest uzasadniony interes, (vi) sposób zbierania danych, (vii) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających),

5.    (viii) informację o przekazaniu poza EU/EOG; (ix) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.

6.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O rejestruje informacje w miarę potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem tego, że pełniejsza treść Rejestru ułatwia zarządzanie zgodnością ochrony danych i rozliczenie się z niej.

PODSTAWY PRZETWARZANIA

1.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.

2.    Wskazując w dokumentach ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne / władza publiczna, uzasadniony cel Działalności), BIGCITYLIFE SP. Z O.O dookreśla podstawę w precyzyjny i czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody – wskazując jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.

3.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (e mail, telefon, SMS itp.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).

SPOSÓB OBSŁUGI PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

1.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.

2.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej informacji lub odwołań do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z tych praw, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.

3.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.

4.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.

5.    W celu realizacji praw jednostki BIGCITYLIFE SP. Z O.O zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane w ramach prowadzonej przez BIGCITYLIFE SP. Z O.O działalności, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać je w sposób zintegrowany.

6.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.

2.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.

3.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.

4.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.

5.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).

6.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.

7.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

8.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

9.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.

10.    BIGCITYLIFE SP. Z O.O bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

ŻĄDANIA OSÓB

Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, BIGCITYLIFE SP. Z O.O wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste), BIGCITYLIFE SP. Z O.O może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

Nieprzetwarzanie. BIGCITYLIFE SP. Z O.O informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.

Odmowa. BIGCITYLIFE SP. Z O.O informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych BIGCITYLIFE SP. Z O.O informuje osobę, czy przetwarza jej dane, oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych BIGCITYLIFE SP. Z O.O nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.

Kopie danych. Na żądanie BIGCITYLIFE SP. Z O.O wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. BIGCITYLIFE SP. Z O.O wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.

Sprostowanie danych. BIGCITYLIFE SP. Z O.O dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. BIGCITYLIFE SP. Z O.O ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych BIGCITYLIFE SP. Z O.O informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

Uzupełnienie danych. BIGCITYLIFE SP. Z O.O uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. BIGCITYLIFE SP. Z O.O ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. BIGCITYLIFE SP. Z O.O nie musi przetwarzać danych, które są mu zbędne). BIGCITYLIFE SP. Z O.O może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez BIGCITYLIFE SP. Z O.O procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

Usunięcie danych. Na żądanie osoby BIGCITYLIFE SP. Z O.O usuwa dane, gdy:

(1) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,

(2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

(3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,

(4) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

(5) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,

(6) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej). BIGCITYLIFE SP. Z O.O określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO. Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez BIGCITYLIFE SP. Z O.O , BIGCITYLIFE SP. Z O.O podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. W przypadku usunięcia danych BIGCITYLIFE SP. Z O.O informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

Ograniczenie przetwarzania. BIGCITYLIFE SP. Z O.O dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) BIGCITYLIFE SP. Z O.O nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie BIGCITYLIFE SP. Z O.O zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. W trakcie ograniczenia przetwarzania BIGCITYLIFE SP. Z O.O przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. BIGCITYLIFE SP. Z O.O informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych BIGCITYLIFE SP. Z O.O informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

Przenoszenie danych. Na żądanie osoby BIGCITYLIFE SP. Z O.O wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi,

jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona BIGCITYLIFE SP. Z O.O , przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych BIGCITYLIFE SP. Z O.O .

Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez BIGCITYLIFE SP. Z O.O w oparciu o uzasadniony interes BIGCITYLIFE SP. Z O.O lub o powierzone BIGCITYLIFE SP. Z O.O zadanie w interesie publicznym, BIGCITYLIFE SP. Z O.O uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie BIGCITYLIFE SP. Z O.O ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez BIGCITYLIFE SP. Z O.O na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), BIGCITYLIFE SP. Z O.O uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu. Jeżeli BIGCITYLIFE SP. Z O.O przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, BIGCITYLIFE SP. Z O.O zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie BIGCITYLIFE SP. Z O.O , chyba że taka automatyczna decyzja: (i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a BIGCITYLIFE SP. Z O.O , lub (ii) jest wprost dozwolona przepisami prawa, lub (iii) opiera się na wyraźnej zgodzie odwołującej osoby.

MINIMALIZACJA

BIGCITYLIFE SP. Z O.O dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: (i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), (ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.

Minimalizacja zakresu. BIGCITYLIFE SP. Z O.O zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO. BIGCITYLIFE SP. Z O.O dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

BIGCITYLIFE SP. Z O.O przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania

danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).

Minimalizacja dostępu. BIGCITYLIFE SP. Z O.O stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe). BIGCITYLIFE SP. Z O.O stosuje kontrolę dostępu fizycznego. BIGCITYLIFE SP. Z O.O dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów przetwarzających.

BIGCITYLIFE SP. Z O.O dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok. Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji BIGCITYLIFE SP. Z O.O .

Minimalizacja czasu. BIGCITYLIFE SP. Z O.O wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w BIGCITYLIFE SP. Z O.O , w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów produkcyjnych BIGCITYLIFE SP. Z O.O , jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez BIGCITYLIFE SP. Z O.O . Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

BEZPIECZEŃSTWO

BIGCITYLIFE SP. Z O.O zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez BIGCITYLIFE SP. Z O.O .

Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa

BIGCITYLIFE SP. Z O.O przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

(1)    BIGCITYLIFE SP. Z O.O zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.

(2)    BIGCITYLIFE SP. Z O.O kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.

(3)    BIGCITYLIFE SP. Z O.O przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. BIGCITYLIFE SP. Z O.O analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

(4)    BIGCITYLIFE SP. Z O.O ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym BIGCITYLIFE SP. Z O.O ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście, jak:

(i)    pseudonimizacja,

(ii)    szyfrowanie danych osobowych,

(iii)    inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

(iv)    środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

(5)    13.2. Oceny skutków dla ochrony danych BIGCITYLIFE SP. Z O.O dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie. BIGCITYLIFE SP. Z O.O stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w BIGCITYLIFE SP. Z O.O .

Środki bezpieczeństwa

BIGCITYLIFE SP. Z O.O stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych. Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w BIGCITYLIFE SP. Z O.O i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez BIGCITYLIFE SP. Z O.O dla tych obszarów.

Zgłaszanie naruszeń

BIGCITYLIFE SP. Z O.O stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

PRZETWARZAJĄCY

BIGCITYLIFE SP. Z O.O posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz BIGCITYLIFE SP. Z O.O opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na BIGCITYLIFE SP. Z O.O . BIGCITYLIFE SP. Z O.O przyjęła minimalne wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych. BIGCITYLIFE SP. Z O.O rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.

EKSPORT DANYCH

BIGCITYLIFE SP. Z O.O rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG w 2017 r. = Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), BIGCITYLIFE SP. Z O.O okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI

BIGCITYLIFE SP. Z O.O zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.

W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez BIGCITYLIFE SP. Z O.O odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.