Co ocenia lekarz na porodówce? Pierwsze badanie noworodka

Stan każdego noworodka tuż po urodzeniu poddawany jest szczegółowej analizie. Służy do tego dziesięciostopniowa skala Apgar, która jest używana w medycynie już od kilkudziesięciu lat. Została opracowana w 1953 roku przez lekarkę pediatrii Virginię Apgar.


Ta tajemniczo wyglądająca skala służy do oceny ogólnego stanu zdrowia noworodka tuż po porodzie– w 1., 3., 5. i 10. minucie jego życia. Wyniki oceny wpisywane są w książeczce zdrowia dziecka i na ich podstawie lekarz może określić jego stan zdrowia. Dzięki temu stwierdza również, czy noworodek może bezpiecznie pozostać przy matce, czy też wymaga dalszej pomocy medycznej.Maluch może otrzymać od 0 do 10 punktów. Wyróżniono pięć kategorii podlegających ocenie, a w każdej z nich maksymalny wynik może wynieść 2 punkty.

Co mówi nam skala Apgar?

Początkowej ocenie podlega pięć aspektów zdrowotnych noworodka. W 1963 roku stworzono akronim, identyczny z nazwiskiem autorki tej skali, którego każda litera odpowiada nazwie poszczególnej oceny stanu zdrowia dziecka.

A – Appearance 

P – Pulse

G – Grimase

A – Activity

R – Respiration

Tłumacząc, pod ocenę bierze się:

A – kolor skóry

P – tempo biciaserca dziecka

G – reakcję nabodźce

A – aktywność,czyli napięcie mięśni

R – czynnośćoddychania

Każdemu elementowi można przyporządkować od 0 do 2 punktów.


Moje dziecko dostało 6 punktów, mam się martwić?Łączna suma przyznanych punktów określa, jaki jest stan zdrowia noworodka. Dziecko, które otrzymało od 8 do 10 punktów, nie wymaga żadnej pomocy. Prawidłowo oddycha, serce bije we właściwym rytmie, a skóra z każdą sekundą staje się coraz to bardziej różowa. Noworodki, które otrzymują od 4 do 7 punktów, są z reguły zmęczone porodem, niedotlenione, sine i słabiej reagują na bodźce. Praca ich serca jest nieco zwolniona bądź przyspieszona. Taka liczba punktów wymaga dalszej obserwacji oraz pomocy, często w postaci podania tlenu. Dzieci otrzymujące poniżej 3 punktów są już w stanie zagrożenia życia. W takim przypadku konieczna jest intensywna opieka medyczna, a także dłuższy pobyt w szpitalu do momentu, aż ustabilizowane zostaną wszystkie funkcje życiowe dziecka. Skala Apgar służy jedynie do ogólnej oceny stanu noworodka zaraz po jego urodzeniu. Mimo iż jest ona dość pobieżna i wykorzystywana w ramach szybkiej diagnozy, stosuje się ją od lat w przypadku każdego noworodka. Ocenia ona jedynie podstawowe czynności życiowe dziecka, nie może być zatem traktowana jako swego rodzaju wyrocznia jego późniejszego stanu zdrowia. Punkty w skali Apgar stanowią wskaźnik dla pediatry, który bada dziecko w ciągu pierwszych dwóch lat jego życia.Dzieci urodzone przedwcześnie mają z reguły gorsze  wyniki w skali Apgar, ponieważ nie są jeszcze w pełni przystosowane do życia poza organizmem matki. Nie oznacza to jednak wcale, że będą rozwijały się później nieprawidłowo. W żadnym wypadku nie warto więc martwić się na zapas

*Suma punktów zdobytych podczas badania dziecka interpretowana jest następująco:  

8-10 punktów – dobry stan noworodka 

4-7 punktów – średni stan noworodka       

3-0 punktów – to stan ciężki