Bezpieczny sen niemowlaka, czyli wszystko o monitorach oddechu...

Monitor oddechu (ruchu) to urządzenie, które w sytuacji pojawienia się niebezpiecznego dla życia dziecka bezdechu zaalarmuje rodziców i tym samym może zapobiec Zespołowi Śmierci Łóżeczkowej u niemowląt – śmierci zdrowych dzieci podczas snu. Zjawisko to występuje naj­częściej w pierwszym roku życia, jego szczyt przypada na trzeci-czwarty miesiąc życia. Moni­tor oddechu to urządzenie, które może uratować życie twojego dziecka. Czy wiesz, jak działa?


Internet jest pełen stron o SIDS (z ang. Sudden InfantDeath Syndrome), artykułów o monitorach i o potrzebie ich kupowania. Nie należy bezkrytycz­nie podchodzić do tego tematu i kupować monitor tylko dlatego, że wszystkie znane ci mamy mają takie urządzenie. Neonatolodzy wyodrębnili czyn­niki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo bezdechu.

Jeśli: 

• twoje dziecko jest wcześniakiem i ważyło za mało

 • paliłaś tytoń w ciąży 

• kładziesz dziecko do spania na plecach 

• u innych dzieci występo­wał problem bezdechu – to warto się zastanowić nad zakupem monitora oddechu. 

Oczywiście wy­stępowanie któregoś z tych czynników nie ozna­cza, że problem bezdechu dotknie również twoje dziecko. Na pewno warto zachować równowagę w tej kwestii i zasięgnąć opinii specjalisty.RODZAJE MONITORÓW ODDECHU

Stacjonarne(tzw. pod materac) –czujniki są umieszczane w łóżeczku pod materacem, sygnał jest przekazywany do stacji (odbiorni­ka) analizującej liczbę oddechów na minutę. Stacja może być za­wieszona w łóżeczku lub stać na komodzie obok łóżeczka (np. Babysense 7). Mogą być za­silane kablami lub bateriami.

Przenośne (tzw. do pieluszki) – przypinane do pieluszki lub ubranka dziecka (jak najbliżej pęp­ka), pozwalają kontrolować oddech dziecka pod­czas snu także poza łóżeczkiem. Czujnik jest równocześnie analiza­torem liczby oddechów dziecka na minutę. Nie wymagają włączania i wyłączania urządzenia przy wyj­mowaniu dziecka z łóżeczka (w sta­cjonarnych natychmiast uruchamia się alarm).

Większość urządzeń dostępnych na rynku jest przystosowana do monitorowania oddechu dziecka podczas snu w łóżeczku. 

RODZAJE ALARMÓW:
Wszystkie monitory mają dwa rodzaje alarmów:

dźwiękowy –zazwyczaj są dwa rodzaje sygna­łu: krótki i długi. Krótki w modelach stacjonarnych ostrzega, że dziecko od 15 sekund nie oddycha. Natomiast w modelach przenośnych alarm krót­ki sygnalizuje spadek liczby oddechów poniżej ośmiu na minutę lub informuje o kilku skutecznych próbach wznowienia oddechu.Alarm długi w urzą­dzeniach przenośnych i stacjonarnych oznacza to samo – brak oddechu dziecka przez 20 sekund.

wizualny – monitor może mieć trzy wskaźniki: 

•rejestracji ruchów oddechowych

• alarmu 

• zuży­cia baterii.

FUNKCJE:
Wybór sposobu monitorowania oddechów

Niektóre monitory oddechu (np. Snuza) zapewniają dwie opcje kontroli dziecka: możesz słyszeć każdy oddech swojego dziecka (wtedy rozlega się „tik”) lub zostawić tylko alarm wizualny, który informuje, że dziecko oddycha prawidłowo (zielona lampka).
System ostrzegania o zbyt niskiej liczbie ruchów oddechowych. Jeśli liczba oddechów spadnie po­niżej ośmiu, urządzenie ostrzega rodziców o grożą­cym dziecku niebezpieczeństwie.Taką funkcję mają wszystkie monitory przenośne i niektóre stacjonar­ne (np.Babysense 7).
Możliwość podłączenia do monitora audio/video
Monitory ruchu mają możliwość podłączenia do niań elektronicznych i do odbiorników video. Dzięki temu rodzice mogą nie tylko słyszeć swoje dziecko, będąc w innym pomieszczeniu,ale też obserwować je na ekranie kamery. 
Wibracyjne przywracanie oddechu 
Po 15 sekundach bezdechu monitor zaczyna wibro­wać i pobudza w ten sposób dziecko do oddycha­nia.
System informowania o zbyt płytkim oddechu
Jeśli dziecko oddycha, ale zbyt płytko, zaświeci się dioda, która będzie o tym informować.

PARAMETRY:
Liczba oddechów krytycznych
W zależności od modelu urządzenie może włączać alarm,jeśli liczba oddechów na minutę spadnie po­niżej dziesięciu (np. Babysense 7).

Liczba sekund bezdechu uruchamiających urządzenie:
Zazwyczaj w modelach stacjonarnych jest to 20 se­kund.Modele przenośnie natomiast już po 15 se­kundach podejmują próbę pobudzenia dziecka do oddychania delikatnymi wibracjami, w przypadku braku oddechu przez kolejne 5 sekund przenośny monitor oddechu podniesie głośny alarm (np. mo­nitor Snuza Hero). Są też modele przenośne, które umożliwiają rodzicowi ustawienie czasu, w jakim ma aktywować się alarm: 15, 18, 20 sekund (np. Snuza Go).

ZASILANIE:
Zarówno stacjonarne, jak i przenośne monitory od­dechu są zasilane bateriami AA (tzw. paluszki). Ba­terie w zależności od modelu,czasu pracy i zgodnie z opisem producentów mogą mieć żywotność od 3 do 12 miesięcy.

WAGA I WYMIARY:
Stacjonarne monitory oddechu ważą do 1 kg (np.Babysense 7), natomiast przenośny monitor odde­chu  waży 30 g ima wymiary: 6,0 x 4,5 x 2,0 cm.

CERTYFIKATY:
Bez względu na to, czy zdecydujesz się na monitor pod materac, czy do pieluszki - upewnij się, że posiada on certyfikat wyrobu medycznego. Na rynku jest bowiem dostępnych wiele monitorów ruchu, które nie są monitorami oddechu i nie posiadają certyfikatu medycznego.

ZABEZPIECZENIA:
W stacjonarnych monitorach ruchu czujnik znajduje się z dala od dziecka, więc nie ma ono możliwości przypadkowego wyłączenia urządzenia. Natomiast w monitorach przenośnych przycisk jest tak umiej­scowiony, by był jak najmniej dostępny dla dziecka (Respisense ma przycisk z boku, a Snuza propo­nuje rozwiązanie, które polega na równoczesnym wciśnięciu dwóch przycisków).

PRODUCENCI I CENY:
Ceny monitorów ruchu na rynku wahają się w gra­nicach od 350 do 500 zł, przy czym te najdroższe to modele przenośne lub sprzedawane w pakiecie z nianią elektroniczną. 

Producenci monitorów przenośnych zachwalają ich mobilność, niezawodne działanie przy ruchli­wym maluszku czy wibracyjne pobudzanie odde­chu dziecka po 15 sekundach bezdechu. Dodat­kowo monitory przenośne nie wymagają włączania i wyłączania urządzenia przy wyjmowaniu dziecka z łóżeczka (w stacjonarnych natychmiast urucha­mia się alarm). Stacjonarne monitory oddechu są przystosowane do kontroli dziecka w łóżeczku –czyli tam, gdzie dziecko śpi najczęściej.

Należy pamiętać, że monitor oddechu w żaden spo­sób nie zapobiega zjawisku śmierci łóżeczkowej, a jedynie informuje rodziców o niebezpiecznym zdarzeniu, jakim jest bezdech u niemowląt. Zda­niem specjalistów ważna jest sama profilaktyka bezpiecznego snu,tzn. poznanie zasad bezpiecz­nego snu dzieci do pierwszego roku życia oraz wie­dza w zakresie udzielania zasad pierwszej pomocy u niemowląt. To wiedza, która ratuje życie. Monitor oddechu jest jedynie uzupełnieniem systemu bez­pieczeństwa, który poinformuje rodziców o nieregu­larnościach oddechowych lub groźnym dla niemow­ląt bezdechu.